Kult­sun ja LAUTP:n val­men­ta­jat ker­to­vat seu­ro­jen yhteistyöstä