Ko­ti­teol­li­suus täyt­tää Jout­se­non kes­kus­ken­tän lau­an­tai­na 11.7